Activitats Paraescolars: més enllà de l’horari lectiu

Activitats que es realitzen fora de l’horari lectiu, de caràcter voluntari,  dirigides i gestionades pel centre. Formen part del projecte educatiu i tenen com a objectiu la formació integral de l’alumne

 • Alguns avantatges significatus són:

  • La possibilitat de socialització: és a dir, l'oportunitat d'aprendre, d'altres maneres i amb altres persones, normes, valors i pautes socials.
  • Trobar nous amics.
  • La relació amb nous referents: noves persones de qui aprendre coses, de qui rebre orientacions.
  • La possibilitat de descobrir nous interessos i habilitats.
  • Iniciació a l'esport en anglès

   Utilitzar l’anglès mentre juguen i aprendre’l sense adonar-se’n.

   Els grups reduïts i la barreja d’edats (de 3r a 6è) afavoreixen un aprenentatge més ric i permeten desenvolupar la competència oral (tant l’expressió com la comprensió).

   Activitats dissenyades per especialistes.

  • Escacs

   Els escacs és el joc d’estratègia més complet que existeix.

   S’exerciten coneixements de geometria, càlcul i orientació espacial.

   Cal pensar ràpid, amb lògica i estratègia tàctica. És un repte adaptable a qualsevol nivell.

  • Karate

   Una de les disciplines que poden contribuir més en el procés de formació del nen, perquè desenvolupa el seu estat físic i emocional, millorant de forma considerable el seu rendiment escolar i la seva relació amb els que l’envolten.

   És un art marcial excel·lent per ajudar a desenvolupar aspectes psicològics i motrius que els hi seran molt útils pel seu creixement personal. 

   Capacitat s'autocontrol, augment d'autoestima, disminució de l'agressivitat són aspectes psicològics que es treballen durant les classes. A més, pel que fa a l'aspecte motriu, el kàrate ajuda a desenvolupar la força, la coordinació i l'equilibri. 

    

    
  • Animació

   Realització de diferents activitats segons el dia de la setmana, des de jocs lliures fins a activitats plàstiques (modelar, preparar decoracions per a festivitats...), jocs de taula adequats a les diferents edats o fer els deures amb l’ajut del monitor.

  • Iniciació a l'esport per petits

   Amb activitats ludomotrius i físiques corporals que els els aproximin a l'activitat esportiva.

   La professora utilitzarà estratègies adaptades a la realitat i característiques del grup per aconseguir habilitats i capacitats i ser uns bons esportistes.

   És una paraescolar pensada per a infants de P3 fins a 2n de primària. 

  • Piscina

   A la paraescolar de piscina farem una adaptació al medi aquàtic a través del joc, afavorint el desenvolupament personal, millora de les capacitats cardiorespiratòries, coordinació muscular, capacitats sensorials i psicomotrius, millora de la coordinació, lèquilibri i el coneixement de l'espai.

   L'activitat es desenvolupa a les instal·lacions de Can Ricart