Primària

Conte Multilingüe

Amb motiu del Dia Mundial de la Llengua Materna, els alumnes de 3r han elaborat el conte de la nostra classe amb les diferents llengües que parlen els alumnes!

Una activitat d'allò més enriquidora!

 

| 06-03-2017

Festival Primària

Reutilització de llibres de text

A l'escola apostem des de fa uns cursos per la socialització de llibres de text, tant per una qüestió econòmica com de respecte al medi ambient. Per aquest motiu a partir de Cicle Mitjà, se socialitzen els llibres de llengua catalana i castellana, matemàtiques i coneixement del Medi. Els alumnes aprenen a ser curosos amb el material ja que prenen consciència que ha de ser utilitzat per altres alumnes durant uns quants cursos.

| 10-01-2013
La notícia parla de:

Creació d'instruments musicals

Aquesta activitat es planteja com a exercici compartit entre les assignatures de Música i Educació Visual i Plàstica. Respon a la inquietud per trobar punts d’unió entre les àrees d’educació artística, i oferir als alumnes experiències d’aprenentatge significatiu i gratificant a través de l’experimentació i la creativitat.

| 10-01-2013

Festivals de Nadal

Des de l’àrea de Música, i en estreta col·laboració amb l’especialista d’Educació Visual i Plàstica, preparem cada Nadal un festival global, en el qual els alumnes són els principals protagonistes. Així, i comptant amb l’ajut de persones de fora de l’escola, cada any es crea i es prepara una obra dramàtic-musical o cantata que vol oferir experiències motivadores, creatives, col·laboratives i d’aprenentatge musical, que serveixin d’alternativa (no substitutives) a les nadales tradicionals.

| 04-02-2012

Projectes interdisciplinaris

Es tracta de projectes de temes diversos amb activitats competencials que interrelacionen totes les àrees. La intenció d’aquests projectes és que els nostres alumnes descobreixin, visquin, s’interessin i experimentin al voltant del tema proposat. La metodologia de l’aprenentatge és cooperativa i es promou l’autonomia dels grups.

| 04-02-2012

Cicle Inicial Unitari

El Cicle Inicial Unitari és un programa d'ensenyament-aprenentatge basat en la convivència en una mateixa aula d'alumnes de 1r i 2n d'Educació Primària. El projecte es va iniciar durant el curs 2011-12 després de valorar l'estructura organitzativa del cicle  i els materials utilitzats fins aleshores.

 

| 04-02-2012

AICLE

L’AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengua Estrangera) és l’ensenyament de matèries curriculars en una llengua no vehicular. Pretén millorar les competències en llengua anglesa tot impartint el coneixement d’altres àrees. En el nostre cas hem optat per impartir el Coneixement del Medi Natural (Science) a Cicle Superior.

| 04-02-2012

Desdoblament de grups

Per tal d'atendre la diversitat i respectar el ritme de cada alumne, hem optat per treballar les àrees instrumentals en grup desdoblats. 

| 04-02-2012