Equip

L’equip del nostre centre està format per professionals competents, il·lusionats i, sobretot, compromesos amb el projecte educatiu de l'escola, acompanyant i guiant sempre l’alumne en tot el seu creixement educatiu.

El nostre equip docent està format majoritàriament per professionals amb doble titulació altament qualificats per a l'ensenyament multilingüe i basat en les noves tecnologies, per tal de fer front a una societat cada cop més global que demana un alt grau de formació tant en el pla humà com acadèmic.