Cicle Inicial Unitari

El Cicle Inicial Unitari és un programa d'ensenyament-aprenentatge basat en la convivència en una mateixa aula d'alumnes de 1r i 2n d'Educació Primària. El projecte es va iniciar durant el curs 2011-12 després de valorar l'estructura organitzativa del cicle  i els materials utilitzats fins aleshores.

 

| 04-02-2012

 

Objectius

  • Iniciar als alumnes de 1r en la nova etapa de Primària amb l'ajuda dels "experts" (els alumnes de 2n)

Aquest objectiu es treballa amb l'assignació de responsabilitats, tant individuals com de grup. Des que s’inicia el curs es fomenta la idea que els alumnes formen part d’un grup i han de posar el seu granet de sorra per tal que funcioni de manera adequada. A més, es pretén que ells mateixos es dotin d’eines per a autogestionar-se. El Cicle està dividit en 12 equips, cadascun dels quals té assignada una responsabilitat diferent per al bon funcionament de la classe. Alhora, cadascun dels membres dels equips, té assignat un càrrec individual.
Individualment, tots han de responsabilitzar-se de les seves pròpies pertinences i obligacions: tenir cura de l’orde a la seva taula, recollir el material, posar-se i treure’s la bata, tenir recollida la motxilla i jaqueta, arxivar les llibretes de deures a l’arxivador corresponent… Al tractar-se de Cicle Inicial el fet que es responsabilitzin de les seves pertinences així com l’autonomia que tinguin a l’hora de resoldre qualsevol imprevist és de gran ajuda per a un desenvolupament més fluïd de les classes ja que la tutora (o qualsevol altre adult que estigui amb ells) comparteix amb els alumnes la dinàmica de l’aula.

  • Promoure l'aprenentatge autònom de cada alumne oferint activitats que respectin el seu propi ritme d'aprenentatge

Per aconseguir aquest objectiu es va dissenyar una metodologia de treball basada en quaderns i espais simultanis de treball.

  • Facilitar el desenvolupament de les competències bàsiques oferint un ambient de treball adequat

Per a aquest objectiu, s'han augmentat les hores de treball per projectes i la distribució de l'alumnat en grups cooperatius.

 

Metodologia

  • Agrupaments

Hi ha tres tipus d'agrupaments, que responen a diferents situacions d'ensenyament aprenentatge:

Grup-tutoria
El grup-tutoria és aquell que els alumnes tenen com a referència i que està format per nens de diferents cursos (1r i 2n d’EP). Com a conseqüència, desapareix la figura tradicional de la tutora de 1r i la tutora de 2n que es converteix en una tutora de CI que es responsabilitza d'alumnes dels dos cursos i diferents edats. Aquesta modalitat es fa servir per a la tutoria, els projectes, coneixement del medi i educació física.

Desdoblament de grup
Algunes matèries (llengua catalana i anglesa i matemàtiques) es fan només amb mig grup classe.

 

Sessions de plenari
Les sessions de plenari són aquelles en què tots els alumnes de Cicle Inicial realitzen alguna activitat conjunta (com ara posar en comú els resultats de la investigació d’un projecte de treball) o alguna sessió de tutoria.

  • Materials

Al llarg dels tres cursos que fa que dura el projecte, s'ha anat prescindint poc a poc dels llibres de text i s'ha optat per material elaborat des de l'escola o bé per llibres d'aula a partir del qual se centra el treball posterior en llengua (comprensió oral i escrita, lectura...) i matemàtiques. També s'han introduit els espais simultanis de treball (racons). Aquesta és una metodologia que consisteix en la realització simultània de diferents activitats d'aprenentatge en què participen els alumnes, de manera individual o en petits grups. El plantejament de treball respon a la necessitat de donar resposta als diferents interessos i ritmes d'aprenentatge dels alumnes i comporta nombrosos avantatges per als alumnes perquè de manera autònoma i mitjançant la interacció d'altres companys van construint el seu propi aprenentatge.

  • Distribució de l’espai

Durant el curs 2013-14 s'ha transformat l'espai que ocupaven les dues aules i s'ha fet una sola aula que permet una organització molt més flexible i dinàmica dels grups.

 Cliqueu aquí per veure totes les nostres notícies i vídeos. També podeu visitar la site de Cicle Inicial.

Comparteix