Creació d'instruments musicals

Aquesta activitat es planteja com a exercici compartit entre les assignatures de Música i Educació Visual i Plàstica. Respon a la inquietud per trobar punts d’unió entre les àrees d’educació artística, i oferir als alumnes experiències d’aprenentatge significatiu i gratificant a través de l’experimentació i la creativitat.

| 10-01-2013

Tota la informació la trobareu al seu web "Invents musicals".

Comparteix