El projecte educatiu de la nostra escola

  • El nostre model d'educació abasta la dimensió acadèmica, personal, social i espiritual.

 • Persones integrals per a una societat diferent

  El nostre compromís és educar, en estreta col·laboració amb les famílies, per a què els alumnes descobreixin tot el seu potencial i desenvolupin un projecte vital personal.

  Persones competents, conscients, compassives i compromeses i amb una intensa vida interior, per tal que madurin com a persones integrals. Acompanyem els nostres alumnes i els proposem experiències amb els altres i per als altres per contribuir a un món millor.

  Tot donant coneixements, habilitats, competències i actituds, cerquem que els alumnes siguin protagonistes de la seva educació i esdevinguin persones:

  • Flexibles i obertes al canvi.
  • Autònomes i capaces de treballar col·laborativament i en xarxa.
  • Globals i amb molt idiomes.
  • Multiculturals, sistèmiques i digitals.
  • Amb espiritualitat i capacitat de conduir la pròpia vida.
  • Capaces d’integrar la realitat complexa i evolucionar amb aquesta realitat.
 • Per tot això el nostre projecte educatiu es basa en:
  • L’alumne és el protagonista del seu propi aprenentatge

   Mitjançant l’aprenentatge per descobriment guiat i significatiu ajudem, respectant el procés maduratiu de cada nen, a fer que l’alumne desenvolupi les seves capacitats i estratègies d’aprenentatge.

  • Els projectes, el treball cooperatiu

   Les destreses de pensament , la tutoria entre iguals i les diferents agrupacions són algunes de les metodologies que ens ajuden a desenvolupar les competències.

  • Les intel·ligències múltiples i la creativitat

   No tots els alumnes aprenen de la mateixa manera per això tenim especial cura a l’hora de conèixer i potenciar les diferents intel·ligències, també l’emocional. L’àmbit artístic està impartit per especialistes.

  • La formació en valors

   L’obertura a la realitat de fora de l’escola així com el coneixement de les nostres tradicions i cultura estan integrades en el currículum.

  • Les TIC

   La porta al món de la informació́ i l’aprenentatge . Les diferents tecnologies (iPads, PDIs, portàtils...) estan integrades com una eina més del procés d’aprenentatge.

  • Potenciar la llengua anglesa

   Des de P3 i amb la metodologia d’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera (AICLE) en altres espais i matèries.