Recursos digitals

Afavorim la presa de consciència i l’aprenentatge del bon ús de tot el potencial del món digital on els nostres alumnes viuen i en el qual es desenvoluparà la seva capacitat emprenedora.

 • La interactivitat a l'escola
  • Projecte implementat a CS. Les aules es van dotar d’una PDI i d’un microportàtil per a cada alumne.

  • Les PDI impliquen l’ús d’estratègies que estimulen i motiven als alumnes a aprendre més i amb més eficàcia

  • A banda dels microportàtils a Cicle Superior, l’escola disposa d’una aula d’informàtica amb Wi-Fi.

  • L’escola disposa de microscopi digital i dos lectors de documents, fruit de la incorporació al projecte PILE.

  • Recurs on cada alumne pot recollir tots els aprenentatges que va fent al llarg del curs.

  • L’ús d’una plataforma creada per Jesuïtes Educació. Mireu l’apartat Intranet.

 • Les TIC des de P3, preparats per al futur

  Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, cada cop més presents a la vida dels nostres alumnes, fan que l’escola hagi d’adaptar-se a aquesta nova realitat i que el currículum hagi de respondre a les noves demandes de la societat. El fet que l’escola hagi pres un paper rellevant en el seu ús ha provocat un canvi de nomenclatura: Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC). A Jesuïtes Poble Sec - Col·legi Sant Pere Claver hem fet una clara aposta per les noves tecnologies i perquè la nostra escola respongui a la nova realitat. És per això que, tot i ser l’escola més petita de la xarxa, participem als diferents projectes tecnològics engegats des de Jesuïtes Educació. Els aparells digitals s’integren a l’aula només en la mesura que afavoreixen el treball concret que es duu a terme. Per tant no s’usen constantment, sinó de manera justificada. Aquests recursos (la pissarra digital interactiva, les tauletes digitals, etc.) obren possibilitats d’exploració, de comunicació i d’autonomia.